Thi Thử Lý Thuyết Bằng C Online

Dưới đây là công cụ thi thử lý thuyết bằng lái xe ô tô hạng C trực tuyến dựa trên bộ đề chuẩn 600 câu hỏi bằng lái xe ô tô hạng C của Bộ GTVT năm 2021.

Các bạn hãy bấm vào nút Bắt đầu bài thi thử bên dưới để bắt đầu làm bài thi thử lý thuyết bằng lái xe hơi hạng C nhé!

Nhưng trước hết, các bạn có thể kéo xuống để đọc và nắm rõ hơn về cấu trúc đề thi cũng như thời gian và các yêu cầu của bài thi.

Cấu trúc đề:

  • Đề thi lý thuyết bằng C bao gồm 40 câu hỏi (1 điểm/câu)
  • Thời gian làm bài tối đa là 24 phút.
  • Môi câu hỏi sẽ có từ 2 cho đến 4 đáp án, nhưng chỉ có 01 đáp án đúng
  • Trong đó, sẽ có 1 câu hỏi điểm liệt, nếu trả lời sai câu này thí sinh sẽ bị loại thẳng – 70 câu hỏi điểm liệt có đáp án

Điều kiện đậu

Trả lời đúng 36/40 câu hỏi, và không được phép trải lời sai câu điểm liệt, thí sinh sẽ được chấm đậu trong phần thi lý thuyết.

Hướng dẫn

Sau khi bấm vào đường dẫn “bắt đầu bài thi thử” bên trên, các bạn sẽ được chuyển đến giao diện của bài thi với 1 đề ngẫu nhiên.

Bắt đầu làm bằng cách click vào ô tròn “O” để chọn câu trả lời mà bạn cho là đúng.

Chọn “Tiếp theo” để sang câu hỏi kế tiếp

Chọn “HOÀN THÀNH” để nộp bài thi và kéo xuống để xem kết quả

Tài liệu ôn tập

Xem thêm, các bạn có thể tham khảo bộ 18 đề thi lý thuyết B2. Vì những câu hỏi trong đó cũng rất liên quan đến đề thi bằng C.