Thi Lý Thuyết Bằng Lái Xe B1 Online

Dưới đây là phần mềm thi lý thuyết bằng B1 online được tổng hợp dựa trên 20 bộ đề thi lý thuyết B1 chính thức của Sở GTVT mới được cập nhật năm 2021.

Các bạn có thể bấm vào đường link ngay bên dưới để bắt đầu làm bài thi, nhưng trung tâm Thi Lý Thuyết B2 khuyến các các bạn hãy đọc cấu trúc đề và các dạng câu hỏi trước khi bắt đầu nhé!

Cấu trúc đề thi lái xe B1

  • Số lượng câu hỏi: 30 câu tổng cộng
  • Đạt nếu trả lời đúng: 27 câu
  • Thời gian làm bài thi: 20 phút
  • Câu điểm liệt: 1 câu – nếu trả lời sai câu này, sẽ tự động bị đánh trượt bất kể có làm đúng tất cả các câu còn lại.

Các dạng câu hỏi trong lý thuyết bằng lái B1

Bộ đề thi lý thuyết B1 do bộ GTVT quy định có 6 dạng câu hỏi (574 câu) như sau:

  • Dạng 1: các câu hỏi về khái niệm, lý thuyết và luạt giao thông.
  • Dạng 2: Văn hóa giao thông và cách ứng xử khi lái xe.
  • Dạng 3: Kỹ thuật điều khiển xe và kỹ năng lái xe.
  • Dạng 4: Cấu tạo cơ bản của xe ô tô và cách sửa chữa xe ô tô.
  • Dạng 5: Các hệ thống biển báo giao thông đường bộ
  • Dạng 6: Các tình huống sa hình.

Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo bài thi lý thuyết B2, vì dạng đề của 2 bài thi là khá giống nhau.